Technikum Uzupełniające na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 7 im. B. Bukowskiego

W tym dziale dzielimy się opiniami i doświadczeniami na temat firm i różnych przedsiębiorstw. Dołączysz?