Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka

W tym dziale dzielimy się opiniami i doświadczeniami na temat firm i różnych przedsiębiorstw. Dołączysz?