Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych

W tym dziale dzielimy się opiniami i doświadczeniami na temat firm i różnych przedsiębiorstw. Dołączysz?