Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M. Skłodowskiej-Curie

W tym dziale dzielimy się opiniami i doświadczeniami na temat firm i różnych przedsiębiorstw. Dołączysz?